DEN HAAG - Het regime op de campussen waar jonge alleenstaande asielzoekers worden opgevangen, moet iets soepeler. Zo dienen de zogenoemde ama's onder andere meer vrije tijd te krijgen en moet er een onafhankelijke klachtencommissie komen. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag woensdag bepaald.

Zeven organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland, de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland en het Juristencomitee voor de mensenrechten, hadden de rechtszaak tegen de Staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aangespannen. De rechtbank honoreerde de belangrijkste eis van de organisaties niet, namelijk dat de asielzoekers niet onderworpen mogen worden aan het huidige regime op de campussen in Vught en in Deelen. Ze vond die eis te algemeen gesteld. Op een aantal andere punten ging de rechtbank wel met de organisaties mee.

Behalve de al genoemde toewijzingen, oordeelde ze ook dat het COA geen zakgeld meer mag inhouden. De organisatie nam wekelijks 8 van de 12,71 euro in beslag. De asielzoekers, van wie de meesten zijn uitgeprocedeerd, zouden dat geld terugkrijgen als ze Nederland verlaten.

Sloten op toiletten en douches

Enkele andere eisen waren achterhaald toen het kort geding begon. Zo zijn er inmiddels sloten aangebracht op de toiletten en douches. Op andere punten stelde de rechter de organisaties in het ongelijk. Zo hoeft het COA niet voor eigen kamers voor de ama's te zorgen. Ook mag de instelling de vluchtelingen in de eerste vier weken van hun verblijf op de campus verbieden het terrein onbegeleid te verlaten.

De campussen in Vught en Deelen kunnen elk 180 ama's huisvesten. Maar op dit moment zijn de meeste jonge vluchtelingen weggelopen vanwege het volgens hun onaanvaardbare regime dat er heerst. De campussen zijn gericht op het terugkeren naar het land van herkomst en niet op integratie. De jongeren worden onderworpen aan een intensief dagprogramma en mogen enkel met toestemming van de leiding de campus verlaten.