NAPELS - In en om het Italiaanse Napels worstelt de bevolking met een chronisch probleem om van het afval af te komen. Al meer dan 2000 ton vuilnis heeft zich opgestapeld bij vuilnisbelten en in de straten.

Veel vuilnisopslagplaatsen zijn gesloten, omdat er jarenlang illegaal werd gedumpt. Volgens onderzoekers betaalt de zogeheten "eco-maffia" vrachtwagenchauffeurs om industrieel afval van fabrieken in Noord-Italië te vervoeren en vervolgens illegaal te dumpen in de buurt van Napels. Op drugs na zou de vuilnisindustrie de grootste bron van inkomsten zijn voor de maffia.

Triangel des doods

Een rapport uit 2004 van het Britse medische tijdschrift The Lancet Oncology heeft uitgewezen dat zich ten oosten van Napels een "triangel des doods" bevindt.

De gevaarlijke afvalstoffen hebben aantoonbaar geleid tot een hogere frequentie van kanker, vooral leverkanker. De Europese Unie werkt aan een oplossing om de gezondheid van de Napolitanen te beschermen.