WOERDEN - Vakantievierende jongeren drinken per dag gemiddeld ,5 glazen alcohol. Maar ze zijn gevoelig voor alcoholvoorlichting van leeftijdsgenoten. Volgens een onderzoek drinken voorgelichte jongeren dan tijdelijk minder.

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), dat het onderzoek heeft verricht, geeft toe dat het verschil beperkt is. Jongeren die tijdens hun zomervakantie door voorlichters zijn benaderd drinken gemiddeld 14,1 glas, anderen 17,6. Drie maanden na de voorlichting is dat verschil verdwenen.

De voorlichters benaderen hun leeftijdsgenoten tijdens de campagne met een kennistest over alcohol. Het invullen van die test is aanleiding tot een kort gesprek over alcohol en de nadelen daarvan voor de gezondheid. Stevig drinkende jongens nemen aanzienlijk meer in dan het gemiddelde. Meisjes drinken vaak de helft van algemeen moyenne.