AMSTERDAM - De recente aantijgingen vanuit de politiek en de NederlandseMededingingsautoriteit (NMa) dat een aantal bouwbedrijven zich nog steedsschuldig maakt aan prijsafspraken, berusten vermoedelijk op een misverstand.Dat verklaart voorzitter Elco Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf(AVBB) woensdag in Het Financieele Dagblad.

Volgens Brinkman hebben verschillende bouwbedrijven inderdaad rond de tafelgezeten. Dit zou echter juist gebeurd zijn om het verzoek van dekartelautoriteiten tot een herstructurering van de asfaltcentrales tebespreken. Ook voerden de bouwers overleg over de vraag hoe zij zich zoudenmoeten opstellen binnen het AVBB.

Deze zaken hebben volgens Brinkman dus helemaal niets te maken met het makenvan kartelafspraken. Ook de betrokken bouwbedrijven, waaronder Heijmans, BAM enBallast Nedam, ontkennen ten stelligste dat zij nog steeds de regels zoudenovertreden.