WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft dinsdagavond in Washington bevestigd dat Frankrijk de gevolgen zal moeten dragen van haar houding tijdens de laatste crisis rond Irak.

De bewindsman zei niet wat voor gevolgen. Volgens Powell is het vooral aan de Franse dreiging met een veto te wijten dat de VS in maart in de Veiligheidsraad niet voldoende stemmen konden krijgen voor een oorlog tegen Irak.

Met de resolutie poogden de VS en Groot-Brittannië de Veiligheidsraad over te halen een oorlog tegen Irak te steunen. De oorlog zou dan als ingrijpen van de internationale gemeenschap worden gerechtvaardigd. Dat lukte evenwel niet als gevolg van de felle tegenstand van met name Frankrijk en Rusland.

Anonieme Amerikaanse functionarissen hebben dinsdag in Washington bevestigd dat topfiguren van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken maandag op het Witte huis bijeen zijn geweest om te praten over concrete maatregelen om Frankrijk te straffen. Er is evenwel geen besluit genomen.

Vooral Powell zou uit zijn op ontspanning tussen Washington en Parijs terwijl defensieminister Rumsfeld en vice-president Cheney voorstanders zijn van strenge sancties. Er zou onder meer zijn geopperd Frankrijk binnen de NAVO te marginaliseren, Frankrijk niet meer uit te nodigen voor bijeenkomsten waar de Amerikanen met Europese gesprekspartners overleggen en Frankrijk volstrekt buiten de wederopbouw van Irak houden.