UTRECHT - Aleid Wolfsen is woensdagmiddag als burgemeester van Utrecht geïnstalleerd. De PvdA'er volgt Annie Brouwer op. De 47-jarige Wolfsen zat sinds 2002 in de Tweede Kamer en was daarvoor rechter in Amsterdam.

Voor het eerst vond de beëdiging van een burgmeester plaats in een speciale raadsvergadering. Eerder werden burgemeesters van Utrecht beëdigd in de beslotenheid van een dependance van het provinciehuis.

Locoburgemeester Harm Jansen hing Wolfsen de ambtsketen om. Onder massale belangstelling trok Wolfsen de kraag van het pak van zijn voorganger nog even recht voor hij de ketting in ontvangst nam.

Succes

De commissaris van de koningin, Roel Robbertsen, feliciteerde de burgers van Utrecht met de nieuwe burgemeester. Hij wenste Wolfsen succes.

"Het is een zware taak om de vierde stad van Nederland te besturen. Het nieuwe centrumplan, Utrecht als verkeersknooppunt, veiligheid en de probleemwijken verdienen aandacht."

Rechte pad

Bij zijn installatie kondigde de kersverse burgemeester aan zich onder meer te willen richten op het op het rechte pad houden van de jeugd. De kinderen moeten volgens de PvdA'er 'onder de arm' worden genomen en door de politie worden thuisgebracht.

Tijdens de campagne die Wolfsen voerde voor het mislukte burgemeestersreferendum zag hij 's nachts 'op de verkeerde plekken kinderen van acht of negen jaar op straat'. Wolfsen wil met de politie afspreken dat zij deze kinderen 'standaard naar huis brengen om te kijken wat daar aan de hand is'.

"Hoe jonger kinderen in aanraking komen met de politie, hoe groter de kans op herhaling. Daar moet je dus snel bij zijn." Volgens hem moeten de kinderen 'in de schoolbanken' worden gehouden.

Huiselijk geweld

Wolfsen stelde verder dat hij blij is dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen om daders van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te halen. "Dat is zeer ingrijpend en lastig en ik zal daar natuurlijk gewetensvol gebruik van maken."

Een ander speerpunt van de burgervader wordt het handhaven van de openbare orde. Utrechters worden nog meer betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten van de politie. Volgens Wolfsen heeft een grote stad als Utrecht ook te maken met georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.

Het oud-Kamerlid ging kort in op het mislukte referendum. Hoewel dat niet geldig was omdat nog geen tien procent van de Utrechters zijn stem uitbracht, bedankte hij toch degenen die op hem hadden gestemd.

Lach

"Ik heb er begrip voor dat veel mensen zijn thuisgebleven, om welke reden dan ook. In een democratie is een stem een waardevol bezit, vrij te besteden." Wolfsen kreeg de lachers op zijn hand met de mededeling dat 'alles dat te maken heeft met het referendum voorlopig is ondergebracht bij de ambtenaar die ook is belast met de wet op de lijkbezorging'.

Wolfsen bestempelde Utrecht als 'oud van stenen maar jong van geest'. "Een mooie gevarieerde stad." Het enige dat hij 'als schaatsliefhebber' mist, is een schaatsevenement. "Op dat punt maak ik vast een voorbehoud."

De installatie van Wolfsen werd bijgewoond door onder anderen minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) en vicepremier Wouter Bos (PvdA). Ook voormalig burgemeester van Utrecht Henk Vonhoff (VVD) en de voorganger van Wolfsen Annie Brouwer (PvdA) waren aanwezig.