DEN HAAG - Mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners moeten volgens een meerderheid van de Tweede Kamer zo snel mogelijk voor de rechter komen. Ze zouden de behandeling van hun zaak bovendien moeten afwachten in de cel, als dat tenminste niet te lang duurt.

De regeringspartijen CDA en PvdA toonden zich woensdag positief over het pleidooi van oppositiepartij VVD voor een vorm van snelrecht bij geweld en agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. De liberalen reageerden daarmee op de vele incidenten tijdens de jaarwisseling waarbij relschoppers het op hulpverleners hadden gemunt.

Vastzetten

Wat VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven betreft, blijven zulke verdachten voortaan enkele dagen vast zitten tot ze voor de rechter komen. Geweldplegers worden nu na de aanhouding vrij snel vrijgelaten, waarna ze op een later moment op de zitting moeten verschijnen. "Dat is niet effectief. Ze moeten het voelen, dat ze niet naar school of werk kunnen", zei Teeven.

Volgens hem zijn het vaak relatief makkelijk te bewijzen feiten waaraan relschoppers zich schuldig hebben gemaakt. Dergelijke zaken kunnen binnen tien dagen aan de rechter worden voorgelegd. Tot die tijd moeten de verdachten hun zaak in de cel afwachten, aldus Teeven.

Onacceptabel

Ook het CDA wil dat daders zo snel mogelijk worden berecht en dat ze desnoods in afwachting daarvan in de cel blijven. "Het is onacceptabel dat al dit geweld maar doorgaat. We moeten kijken naar alle maatregelen om dat aan te pakken.

We zijn positief over het idee van snelrecht, maar moeten nog wel bekijken of het juridisch uitvoerbaar is en in welke vorm dan", zei Kamerlid Cisca Joldersma van de regeringsfractie.

De PvdA wijst het pleidooi van de VVD niet op voorhand af, maar Kamerlid Ton Heerts benadrukte wel dat de berechting zo snel mogelijk moet plaatsvinden en niet pas na tien dagen. Dit middel moet bovendien vooral gebruikt worden tegen mensen die bewust en stelselmatig betrokken zijn bij geweld en agressie tegen hulpverleners.

Voorwaarde is ook dat justitie voldoende capaciteit heeft om een zaak snel te kunnen afhandelen.

Meldplicht

Het zou volgens de PvdA ook goed zijn om geweldplegers bij de volgende jaarwisseling een meldplicht op te leggen. Ze zouden zich dan bijvoorbeeld elk half uur moeten melden op het politiebureau. Ook moeten ze opdraaien voor de materiële en immateriële schade die ze hebben veroorzaakt, meent Heerts.

Snelrecht kan volgens het CDA een aanvulling zijn op de plannen die het kabinet eerder presenteerde om agressie tegen overheidsdienaren aan te pakken. Ook de VVD vindt die op zich goed, maar het wordt volgens Teeven tijd om ze ook echt uit te voeren.