DEN HAAG - Elk initiatief voor meer tolerantie is welkom, maar de VVD ziet in een oproep geen oplossing van de problemen.

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Henk Kamp is een harde aanpak nodig van de problemen die er zijn met allochtone jongeren.

Hij reageert daarmee op een pleidooi van prominente Nederlanders woensdagochtend in dagblad Trouw voor meer tolerantie en respect. De ondertekenaars willen de "neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid" in Nederland doorbreken.

Maatschappelijk initiatief

VVD'ers zullen de oproep niet ondertekenen omdat die volgens de liberalen gericht is aan de politiek, en het in de ogen van Kamp dan vreemd zou zijn als hij als politicus zijn handtekening daar onder zou zetten.

Pvda

De PvdA beschouwt het voornamelijk als een maatschappelijk initiatief en wil daarom als politieke partij enige afstand houden. "Het debat moet vooral daar plaatsvinden", aldus een fractiewoordvoerster.

Ze benadrukt dat de PvdA de uitkomsten van het initiatief graag meeneemt in het politieke debat in de Tweede Kamer.