ENSCHEDE - De Universiteit Twente heeft in december 2007 drie Iraniërs geweigerd die er wilden gaan studeren. Een woordvoerder van de universiteit heeft woensdag berichten hierover in het dagblad Trouw bevestigd.

De weigering heeft volgens de woordvoerder te maken met verscherpt beleid van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs om te voorkomen dat Iran aan nucleaire kennis komt.

Volgens de Universiteit Twente moeten de drie technische universiteiten in Nederland sinds eind vorig jaar van de rijksoverheid een garantieverklaring afgeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als ze studenten uit Iran toelaten.

De universiteiten moeten in de verklaring garanderen dat de studenten niet in aanraking komen met nucleaire technologie. De Universiteit Twente zegt die garantie niet te kunnen geven en wijst aanvragen van Iraniërs sindsdien af.

Studierichting onbelangrijk

Volgens een woordvoerder maakt het niet uit welke studierichting de Iraniërs willen kiezen. "Ook een psychologiestudent kan vrij in onze gebouwen rondlopen, zonder dat wij de gangen van die persoon kunnen controleren", zegt hij.

Bij de universiteit zijn eerder vijf Iraniërs toegelaten. Zij mogen hun studie afmaken.

TU Delft

De TU Delft heeft nog geen studenten geweigerd, zo liet die universiteit woensdag weten. Volgens een woordvoerster wordt bij nieuwe aanvragen van studenten uit Iran eerst gekeken welke studierichting ze willen volgen.

De studenten worden, in tegenstelling tot de technische universiteit in Enschede, volgens haar dus niet per definitie de toegang ontzegd. Ze schat dat ongeveer tien Iraniërs al eerder aan de TU zijn toegelaten.

De TU Eindhoven weigert mee te delen of de universiteit Iraniërs heeft geweigerd of niet.