RIJSWIJK - In grote delen van Nederland hebben mensen de eerste uren van 2008 last gehad van een combinatie van mist en smog.

De oorzaak van de luchtvervuiling door fijn stof (PM10) is de grote hoeveelheid vuurwerk die is afgestoken tijdens oud en nieuw.

Dat meldde het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag.

Fijnstofconcentraties

Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd.

"Zo'n verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten", aldus een woordvoerder van het RIVM.

Longaandoeningen

Het gaat daarbij volgens hem om bijvoorbeeld astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Smog

Door mist en windstilte bleef de smog dinsdag nog lang in de lucht hangen. In Nederland is sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter.

Van matige smog wordt gesproken bij 50 microgram per kubieke meter of hoger.