DEN HAAG - CDA-leider Balkenende en zijn VVD-collega Zalm hebben dinsdagmiddag een "goed gesprek" gehad met D66-voorman Dittrich over de eventuele vorming van een kabinet. Ze zeiden dat na afloop van het onderhoud onder leiding van de informateurs Hoekstra en Korthals Altes. Ook Dittrich liet zich positief uit.

Balkenende betitelde het gesprek met Dittrich als "een zakelijke verkenning hoe je tegen de onderwerpen aankijkt". Hij verwacht dat het woensdag wordt voortgezet. Dittrich zei dat er nog niet echt is onderhandeld, maar dat er standpunten zijn uitgewisseld over onder meer de modernisering van de democratie en het onderwijs.

Dinsdagavond spreken Balkenende en Zalm met achtereenvolgens de fractievoorzitters Rouvoet van de ChristenUnie en Van der Vlies van de SGP. Die twee partijen vormen samen ook een mogelijke derde coalitiepartner voor CDA en VVD. Zelf wilden die partijen niet samen gelijktijdig met de informateurs en de onderhandelaars van CDA en VVD om de tafel.

Wel hadden de leider van de ChristenUnie, Rouvoet, en SGP-leider Van der Vlies, onderling beraad, voorafgaand aan hun gesprekken met de onderhandelaars en informateurs dinsdagavond. Ze wilden daarin afstemmen welke punten ze beide als de belangrijkste willen inbrengen in de onderhandelingen. Het gaat daarbij onder meer om medisch-ethische kwesties, gezinsbeleid en "beschermwaardigheid van het leven".

Balkenende zei dinsdag na zijn gesprek met de informateurs en met Zalm en Dittrich dat het te vroeg is om nu al een voorkeur uit te spreken. Dat de LPF zichzelf als coalitiepartner buitenspel heeft gezet zei hij "te respecteren".