DEN HAAG - D66-leider Dittrich sluit niet uit dat hij dinsdagmiddag al een gesprek heeft met CDA en VVD over de vorming van een kabinet. Hij heeft dat gezegd na afloop van een gesprek met de informateurs Hoekstra en Korthals Altes. D66 is een van de drie partijen die CDA en VVD aan een Kamermeerderheid kunnen helpen, naast LPF en de combinatie ChristenUnie/SGP.

Dittrich onderstreepte dat hij niet van plan is alleen maar een handtekening te zetten onder een regeerakkoord van CDA en VVD. In dat akkoord moet sprake zijn van "herkenbare punten" voor D66. Het gaat vooral om onderwijs, democratische vernieuwing, milieu en natuur.

Fractieleider Rouvoet van de ChristenUnie, die na Dittrich werd ontvangen door de informateurs, gaat er ook van uit dat hij dinsdag of woensdag wordt uitgenodigd voor "inhoudelijke verkenningen" met CDA en VVD. Ook de ChristenUnie zou in combinatie met de SGP CDA en VVD aan een Kamermeerderheid kunnen helpen. De twee partijen vragen echter wel tegemoetkomingen op medisch-ethisch gebied (abortus, euthanasie).

Fractievoorzitter Van der Vlies van de SGP zei na zijn gesprek met de informateurs dat hij niet zo maar op een hoop mag worden gegooid met de ChristenUnie. "Wij hebben ons eigen profiel." ChristenUnie en SGP hebben afzonderlijk echter niet voldoende zetels om CDA en VVD de benodigde Kamermeerderheid te leveren.

Een derde mogelijke coalitiepartner is de LPF, maar fractieleider Herben zei dinsdag dat CDA en VVD eerst maar met D66 moeten gaan praten. Herben vindt dat CDA en VVD de deur voor hem hebben dichtgegooid.

De informateurs zullen dinsdag tijdens een persconferentie toelichten hoe ze nu verder te werk gaan.