DEN HAAG - Vice-fractieleider Verhagen van het CDA en VVD-leider Zalm zijn dinsdagochtend aangeschoven bij de informateurs Hoekstra en Korthals Altes om agenda- en werkafspraken te maken over de kabinetsformatie.

Verhagen zei voor aanvang te verwachten dat in de loop van de dag ook de vier partijen die een CDA-VVD-coalitie aan een meerderheid kunnen helpen bij de informateurs worden uitgenodigd. Het gaat om D66, LPF en de combinatie ChristenUnie/SGP.

Zaterdag hadden CDA en VVD een 'geheime' ontmoeting in het Haagse appartement van CDA-leider en premier Balkenende. De partijen spraken toen onder meer over de punten waarover ze onderling zijn verdeeld, zoals WAO, zorg en inkomensbeleid.

CDA en VVD hebben samen 72 van de 150 Kamerzetels en hebben dus een derde partij nodig voor een meerderheidskabinet. Het meest waarschijnlijk is een coalitie met D66 (zes zetels). De sociaal-liberalen staan in een aantal opzichten dicht bij de VVD en beschikken over veel bestuurlijke ervaring. In ruil voor regeringsdeelname zal D66 onder meer extra geld voor onderwijs en democratische hervormingen (gekozen burgemeester, referendum) eisen.

Bizar

De LPF heeft weliswaar twee zetels meer dan D66, maar opnieuw in zee gaan met deze partij is door Balkenende 'ongeloofwaardig' en door Zalm zelfs 'bizar' genoemd. Het eerste kabinet-Balkenende viel vorig jaar oktober door aanhoudend LPF-geruzie en ook daarna bleven de incidenten niet uit. Vorige week uitten enkele leden van de LPF-top nog scherpe kritiek op de 'instabiele' Balkenende, waarvoor ze overigens een dag later excuses aanboden.

Samenwerken met ChristenUnie en SGP (samen vijf zetels) heeft de voorkeur van een deel van de CDA-fractie. Maar deze partijen zullen tegemoetkomingen vragen op medisch-ethisch gebied (abortus, euthanasie) en daar voelt de VVD niets voor.