BELGRADO - Bij de moord op de Servische premier ZoranDjindjic op 12 maart waren in totaal achttien personen betrokken.Twaalf van hen waren direct bij de aanslag op klaarlichte dagbetrokken. De zes anderen hebben logistieke steun gegeven, zodeelde de regering maandag mee.

De Servische autoriteiten hebben in het kader van het onderzoeknaar de aanslag 10.000 mensen ondervraagd en 3000 aanhoudingenverricht.

De hoofdverdachte Milorad Lukovic is nog steeds voortvluchtig.Hij heeft de moordenaars vanuit een flat in Belgrado instructiesgegeven, waar hij inlichtingen had gekregen over de verblijfplaatsvan de premier.

Twee agenten van de geheime dienst hielden kortvoor de moord bij het regeringsgebouw in het centrum van de stadDjindjic in de gaten. Een aantal andere teams bevond zich in debuurt voor logistieke steun, vertelden Servische functionarissen.

Na de moord riep de regering de noodtoestand uit, waardoorverdachten zonder arrestatiebevel konden worden aangehouden endaarna dertig dagen worden vastgehouden zonder dat een aanklachtnodig was. De noodtoestand wordt waarschijnlijk eind deze weekopgeheven.