DUBAI - De Free Iraqi Forces (FIF) hebben maandagMohammed Hamza al-Zubeidi opgepakt. Hij is een van de 52topfunctionarissen van het regime van de verdreven president SaddamHussein die door de Verenigde Staten worden gezocht. Al-Zubeidi isovergedragen aan Amerikaanse militairen, aldus het Iraaks NationaalCongres.

"De FIF pakte Mohammad Hamza al-Zubeidi maandag in Al-Hilla",zei INC-lid Haider Ahmad. Al-Hilla ligt 80 kilometer ten zuiden vande hoofdstad Bagdad. Voormalig vice-premier Al-Zubeidi is eenex-lid van de Revolutionaire Commando Raad, het belangrijkstebeslissingsorgaan van Irak.

Een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten bevestigde deaanhouding van Al-Zubeidi, maar weigerde nadere details te geven.Op de Amerikaanse lijst van 52 meest gezochte Irakezen staat hij opde achttiende plaats. Al-Zubeidi wordt door de Amerikanenomschreven als regionaal commandant van Centraal Eufraat.

Met Mohammed Hamza al-Zubeidi zijn nu in totaal acht van deAmerikaanse lijst van meest gezochte Irakezen opgepakt. Eerder ditweekeinde werden onder anderen al twee ministers opgepakt. Zondagmeldde de INC dat een schoonzoon van Saddam Hussein zich hadovergegeven. Dit verhaal over Jamal Mustafa Abdullah Sultan is nogniet door de Amerikanen bevestigd.