PEKING/WASHINGTON - De drastische maatregelen die Chinaheeft genomen om de (SARS)-besmettingen aan te pakken, zijnwaarschijnlijk te laat om een epidemie af te wenden in het 1,3miljard zielen tellende land. Dat hebben deskundigen van hetAmerikaanse Center for Strategic and International Studies inWashingon maandag gezegd.

Zo is het schrappen van de nationale meivakantie, wanneer veelChinezen hun familie bezoeken, weinig effectief, omdat hetSARS-virus zich al bijna over het hele land heeft verspreid, aldusAndrew Thompson van het CSIS. "Het is te laat, ze kunnen de geestniet in de fles terugstoppen. Het is nu bijna overal verspreid enanders zal het wel snel overal zijn", zo zei hij.

Overledenen

In China zijn door de longziekte SARS sinds vrijdag dertienmensen overleden en 194 besmet. Dat meldde het officiëlestaatspersbureau Xinhua maandag. Daarmee komt het totaal aantaldoden veroorzaakt door Severe Acute Respiratory Syndrome in Chinaop 92. In het land zijn 2001 mensen besmet met het virus, alduscijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

De regering in Peking kreeg vorige week scherpe kritiek van dewereldgezondheidsorganisatie WHO omdat de overheid de ziektehalfslachtig zou aanpakken. De Chinese autoriteiten maakten ditweekeinde al veel hogere sterftecijfers bekend dan voorheen enbesloten de maatregelen te verscherpen.

Test

Volgens lokale media is het Chinese medici gelukt een test teontwikkelen waarmee binnen een uur is te zien of iemand aan SARSlijdt. De methode toont aan of de persoon antistoffen tegen deziekte aanmaakt, volgens Chinese deskundigen een "absoluut zekereindicatie" dat iemand de ziekte onder de leden heeft. Tot nu toebestonden er alleen tests om te bepalen of iemand het virus hadopgelopen waarbij de uitslag vervolgens dagen op zich liet wachten.

In Hongkong zijn maandag opnieuw zes mensen overleden nadat zemet SARS zijn besmet. Het aantal doden in Hongkong is hiermee op 94gekomen, terwijl ruim 1400 mensen besmet zijn. Hongkong besloot datdinsdag de universiteiten en scholen weer opengaan, nadat studentendrie weken lang thuis hadden moeten blijven.

In een poging hetSARS-virus het hoofd te bieden, hebben ziekenhuizen in Hongkongvoor het eerst sinds vijftig jaar toestemming gekregen omtraditionele Chinese geneeswijzen en geneeskrachtige kruiden tegebruiken.

Illegaal

De Filipijnen en Taiwan meldden maandag hun eerste SARS-doden.De Filipijnen kondigden een strenge controle aan om te voorkomendat mensen die besmet zijn met SARS illegaal het land binnenkomen.Taiwan begint woensdag de temperatuur van alle vertrekkendevliegtuigpassagiers te controleren, zodat iemand die met SARS isbesmet, de ziekte niet uit het land kan brengen.

Het virus heeftwereldwijd inmiddels zeker 184 levens geëist, voornamelijk in Azië.Uit angst voor besmetting heeft de Indonesische politie ditweekeinde een overvolle boot met Vietnamese vluchtelingen latendoorvaren naar Australië. De politie had geen aanwijzingen dat de opvarenden aan de besmettelijke ziekte leden, maar wilde ze voorde zekerheid toch kwijt. Het scheepje strandde op het eilandKalimantan en was niet zeewaardig. "Gebaseerd op onze veiligheidis het beter dat zij zo snel mogelijk vertrekken", aldus eenregeringsfunctionaris.

In Vietnam zijn zeker vijf mensen aan SARSoverleden. Volgens de WHO is de ziekte er inmiddels onder controle.

Franse arts

In Frankrijk is bij zeker vijf mensen besmetting geconstateerdmet het SARS-virus, zo zei het Franse ministerie vanVolksgezondheid. Het aantal mensen dat in Frankrijk ter observatieis opgenomen, is gedaald van achttien naar negen. De besmettepatienten bleken in contact te zijn geweest met de Franse arts diein de Vietnamese hoofdstad Hanoi werkzaam was en het eerstebevestigde Franse SARS-geval was.

De regering in Singapore heeft meer dan 2400 mensen inquarantaine geplaatst voor een periode van tien dagen. Het gaat ompersoneel en handelaren van de groothandelsmarkt voor groentenPasir Panjang. Zaterdag bleek dat een man die op deze markt werktbesmet is.