RODEN - Het Explosieven Opruimings Commando (EOC) heeft in denacht van zondag op maandag een doos ijshoorntjes ontmanteld. Eenmedewerker van een tankstation in de Drentse plaats Roden ontdektehet 'verdachte pakketje' toen hij rond 23.00 uur wilde aflsuiten enbelde de politie.

Het pakketje, een doos van ongeveer dertig centimeter groot, lagtegen een van de pompen aan. Een bomverkenner van de politieadviseerde het EOC in te schakelen. Het tankstation werd afgezet,maar de woningen in de buurt hoefden niet te worden ontruimd.

Het EOC arriveerde in de loop van de nacht en wist metröntgenfoto's algauw uit te sluiten dat er explosieven in de dooszaten. Uiteindelijk maakte een EOC'er tegen drie uur de doos openen ontdekte de ijshoorntjes. Hoe de doos er terechtgekomen is, isvooralsnog een raadsel.