BAGDAD - Saddam Husseins schoonzoon Jamal Mustafa Sultanheeft zich overgegeven aan de Iraakse oppositie en wordtovergedragen aan de Amerikanen. Dat heeft het Iraaks NationaalCongres (INC), de koepelorganisatie van oppositiegroeperingen,zondag bekendgemaakt.

"Hij is het eerste naaste familielid dat wordtgevangengenomen", aldus INC-woordvoerder Zaab Sethna. Hij zei datSultan in Syrië was geweest, maar dat het INC hem had overgehaaldnaar Bagdad te komen en zich over te geven.

Sultan is de 'klaveren negen' van het Amerikaanse kaartspel vande 52 meest gezochte figuren van het Iraakse verdreven regime.Jamal is getrouwd met Hella, de jongste dochter van de Iraaksepresident. Hij was diens laatste schoonzoon. "Saddam heeft deandere twee vermoord", zei Sethna. Die waren na de Golfoorlogovergelopen, maar overgehaald terug te komen, waarna ze werdengeëxecuteerd.

INC-leider Ahmed Chalabi bevestigde tegenover de Amerikaansetelevisiezender Fox News de aanhouding van Sultan. Volgens Chalabispeelde die een belangrijke rol in het regime. Hij zou tot hetlaatste moment de privé-secretaris van Saddam Hussein zijn geweest.Als de informatie over de aanhouding van het INC klopt, zijn zesvan de Amerikaanse lijst van 52 meest gezochte personen van hetIraakse regime opgepakt.