DEN HAAG - Minister Borst van Volksgezondheid wil een verbod instellen op de transplantatie van levend dierlijk materiaal in mensen (xenotransplantatie). Daar kleven volgens haar nu onaanvaarbare risico's aan. Haar voorstel wordt vrijdag in het kabinet besproken.

De kans op infecties en virussen bij transplantatie van dierlijk weefsel is nog te groot, waardoor het leven van de patiënt teveel in gevaar wordt gebracht. Wanneer deze risico's in de toekomst weg te nemen zijn, wordt xenotransplantatie waarschijnlijk wel toegestaan.

De transplantatie van dood dierlijk materiaal is wel toegestaan en wordt ook al op ruime schaal toegepast. Zo worden bij hartoperaties soms hartkleppen van varkens ingebracht.