AMSTERDAM - De drie geschorste leden van de PvdA-fractie in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost mogen weer gewoon aan het werk voor de partij.

Het landelijk bestuur van de PvdA heeft dat beslist na zich gebogen te hebben over aantijgingen dat het drietal zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en zelfverrijking.

In juni stelde de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam in een rapport dat André Bhola, Mala Eckhardt-Angna en Egbert Doest de afgelopen jaren als bestuurder of betaald vrijwilliger voor door het stadsdeel gesubsidieerde instellingen werkten. Tegelijkertijd beslisten ze mee over het geven van overheidsgeld aan hun eigen organisaties.

Nieuw onderzoek

Vervolgens schorste de PvdA-fractie in Amsterdam Zuidoost het drietal. Wel gaf de partij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) opdracht een nieuw onderzoek te doen. Dat bureau kwam met een geheel andere conclusie dan de Rekenkamer. Hoewel de PvdA'ers steken hebben laten vallen, hebben zij daar niet persoonlijk van geprofiteerd, stelden de onderzoekers.

Partijbestuur

De PvdA in het Amsterdamse stadsdeel verzocht het landelijk partijbestuur een commissie van goede diensten in te stellen om over het lot van de drie te beslissen. Op basis van beide rapporten en extra onderzoek komt ook die nu tot de conclusie dat van zelfverrijking geen sprake was.

Nevenfuncties

Ook volgens de commissie heeft het drietal overigens niet altijd foutloos gehandeld. Zo hadden zij niet mee moeten stemmen over het geven van subsidie aan hun eigen organisaties. Ook hebben zij in sommige gevallen verzuimd nevenfuncties te melden. Het is echter niet nodig hen hiervoor uit de partij te zetten, aldus de commissie.

De PvdA in Amsterdam Zuidoost heeft laten weten dat de geschorste politici weer welkom zijn in de fractie.