AMSTELVEEN - Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseert het kabinet de premies voor de Ziekenfondswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) fors te verhogen. De ziekenfondspremie stijgt in het voorstel van de CVZ met 0,76 procent naar 9,21 procent (was 8,45 procent). De AWBZ-premie zou met 1,61 procent moeten stijgen naar 13,66 procent.

Het college heeft vrijdag verder aangedrongen op een snelle discussie over maatregelen om de tekorten in de AWBZ-kas terug te dringen. Ook vorig jaar kampte de AWBZ met grote tekorten. Zonder beperkende maatregelen en zonder premieverhoging zal het tekort oplopen tot 30 miljard euro in 2008, verwacht het CVZ.

Bij ongewijzingd beleid betekent dit dat de premie moet stijgen naar 15 procent om de tekorten op te vangen. Een discussie over stringentere beperkende maatregelen kan daarom niet langer uitblijven, vindt het college. Dergelijke maatregelen zouden zowel omvang van het verzekerde pakket moeten raken als de financiële kant, zoals een eigen bijdrage. Het CVZ kondigt aan binnenkort met een rapport te komen waarin de verschillende mogelijkheden nader worden bekeken.