AMSTERDAM - Amsterdam vindt dat het exploiteren van vrouwen in de seksindustrie niet zonder meer mogelijk moet zijn. Het stadsbestuur wil een halt toeroepen aan de uitbuiting van vrouwen, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie.

Het eenzijdig voordeel trekken uit de exploitatie van vrouwen in de seksindustrie - zonder tegenprestatie - moet worden verboden, aldus de gemeente vrijdag.

Bordeelverbod

"De opheffing van het bordeelverbod in 2000, die prostitutie legaal maakte en ruim baan gaf aan het exploiteren van vrouwen in de seksindustrie, heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht", stelt het college van burgemeester en wethouders.

Amsterdam eist dat bordeelhouders, escortbemiddelaars en door vrouwen ingehuurde beschermers in de toekomst alleen nog hun werk mogen doen nadat zij van de overheid een vergunning hebben ontvangen. Door het invoeren van een vergunningenstelsel kan de gemeente beschikken over een adres en telefoongegevens en de escortbranche beter controleren.

Leeftijd

Ook moet de leeftijd van prostituees omhoog van 18 naar 21 jaar, stelt Amsterdam. "De aard van het beroep vraagt om een zekere mate van volwassenheid."

Het college wil verblijfsverboden kunnen opleggen aan souteneurs op de Wallen. Hierdoor wordt het ondersteunen van prostituees, zoals geld aannemen of doelloos rondhangen in de deuropening van een raambordeel, in de overlastgebieden verboden.

Maatregelen

Door financiële maatregelen, zoals belastingaanslagen en het intrekken van uitkeringen, gaat Amsterdam daders van gedwongen prostitutie harder aanpakken.

De gemeente vraagt het Rijk bestaande wetten zo aan te passen dat daders ook strafbaar worden zonder aangifte van een prostituee. In de praktijk klopt slechts een op de twintig slachtoffers van uitbuiting in de seksindustrie aan bij de politie.

Wetswijziging

Door de wetswijziging is het niet langer toegestaan geld te verdienen aan prostituees zonder daar iets voor terug te doen, zoals een raam verhuren, de vrouw beveiligen of bemiddelen richting klanten.

Amsterdam maakt zich grote zorgen over de prostitutiebranche. "Recent onderzoek wijst uit dat de escortbranche in de afgelopen jaren flink is gegroeid, mogelijk zelfs verdubbeld." Er opereren momenteel veel Roemeense escorts die zich bezighouden met uitbuiting en mensenhandel.