DEN HAAG - Patiënten van ziekenhuizen en poliklinieken moeten zich voortaan bij opname kunnen legitimeren met een paspoort of rijbewijs. Minister De Geus van Volksgezondheid wil dit in een nieuwe wet vastleggen. Hij heeft dit donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Geus neemt de maatregel om fraude in de zorg tegen te gaan.

Patiënten moeten bij opname in de toekomst een paspoort of rijbewijs kunnen laten zien. Ziekenfondsen kunnen bovendien, als hun cliënten worden betrapt op fraude, de premie van de persoon verhogen. Het gaat dan om het nominale, vaste deel van de premie.

Declareren

De minister wil de maatregel eerst invoeren bij ziekenhuizen en poliklinieken. Daarna moet legitimatie volgen bij verzorgings- en verpleeghuizen, de thuiszorg, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Deze zorg wordt betaald via de AWBZ, de Algemene wet voor bijzondere ziektekosten. Als een ziekenfondsverzekerde gebruik maakt van zorg die via de AWBZ wordt betaald, kan, in geval van fraude, de persoon bovendien de mogelijkheid worden ontnomen om kosten te declareren.

De Geus stelt verder voor dat ziekenfondsen voor straf de premies van fraudeurs mogen verhogen. Het gaat dan om het nominale, vaste deel van de premie. De minister wil een Sofi-nummer invoeren in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. Ook krijgt het College tarieven gezondheidszorg (CTG) meer mogelijkheden om fraude aan te pakken. Voor particulier verzekerden gelden al langer strafmaatregelen bij fraude. Zo kan bijvoorbeeld de verzekeringspolis worden opgezegd.

Spoedhulp

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS hoeven personen die zich voor spoedhulp bij een ziekenhuis melden zich niet onmiddellijk te kunnen legitimeren. Ze mogen hun papieren later laten zien.

De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland reageert tevreden op de voorstellen van De Geus. De organisatie had al eerder gepleit voor legitimatie via een paspoort. "Legitimatie via bijvoorbeeld ziekenfondspasjes is veel minder sluitend", zegt een woordvoerder. "Daar staat niet eens een foto op."

Tegen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verklaarde zich in het verleden tegenstander van verplichte identificatie. Sommige ziekenhuizen hanteren al wel een identificatiesysteem voor patiënten.