ROTTERDAM - Gemeenten krijgen van het Rijk geen extra geld om overlast door Polen in bepaalde stadswijken en dorpen aan te pakken. Ook hoeven ze niet op nieuwe wetgeving te rekenen.

Dit liet minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken woensdag aan de gemeenten weten tijdens de zogenoemde Polentop in Rotterdam. Toch pleitten de gemeenten na afloop van de top voor extra middelen en maatregelen van het Rijk.

De lokale overheden hebben volgens Donner al genoeg instrumenten om bijvoorbeeld de wantoestanden op het gebied van huisvesting aan te pakken.

Zijn collega minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) nam de actiepunten in ontvangst van de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (Wonen).

Actieplan

Hij had honderd gemeenten uitgenodigd om met een actieplan te komen voor de aanpak van de problemen die zijn ontstaan door de grote toestroom van Poolse werknemers.

De vijftig aanwezige gemeenten pleitten voor een gezamenlijke aanpak van gemeenten, het Rijk en werkgevers op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, volksgezondheid en integratie.

Top

De ministers prezen de gemeenten voor het organiseren van de top, zodat problemen goed kunnen worden geïnventariseerd en gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

Vogelaar en Donner bespreken komende vrijdag in een speciale werkgroep met gemeenten en werkgevers de problemen en de aanpak ervan.

Het aanpakken van de overlast is volgens Vogelaar de eerste prioriteit. Zij wil dat niet alleen de gemeenten, werkgevers en het Rijk meewerken, maar ook de Poolse gemeenschap.

Huisvesting

Op de Polentop is vooral gesproken over de huisvesting en werksituatie. De gemeenten willen zelf zorgen voor betere huisvesting en handhaving hiervan. Voor de kleinere gemeenten, waar weinig geld voor handhaving is, moet extra geld komen.

Verder moet het Rijk actiever inburgering stimuleren en met middelen komen om de toestroom van Poolse kinderen op scholen te kunnen opvangen.

Met de uitzendbranche hebben de gemeenten afgesproken alleen nog met gecertificeerde uitzenders in zee te gaan. Die certificering zou wettelijk moeten worden geregeld.

Werknemersverkeer

Het verzoek van de gemeenten om het vrije werknemersverkeer van Bulgaren en Roemenen niet te laten ingaan per 1 januari 2009 maar uit te stellen tot 2012, wil minister Donner niet inwilligen.

Hij wil in mei volgend jaar, zoals gepland, bekijken of Roemenen en Bulgaren hier zonder werkvergunning aan de slag kunnen.

Volgens de CDA-bewindsman is er bij een langere vergunningsplicht geen garantie dat er geen problemen opdoemen als alsnog de grenzen opengaan. Hij stelde dat voor Polen ook jarenlang (tot 1 mei 2007) een werkvergunning nodig was.