MAASTRICHT/BRUSSEL - Premier Jan Peter Balkenende moet het met andere landen zien eens te worden over nieuwe internationale drugsverdragen. De verdragen uit de jaren zestig belemmeren Nederland om het softdrugsbeleid in eigen land verder te versoepelen.

Die oproep doet een aantal (oud-) politici aan premier Balkenende. Onder de ondertekenaars van de brief zijn oud-premier Dries van Agt, oud-minister van Volksgezondheid Els Borst en burgemeester Gerd Leers van Maastricht.

Bevoorrading

Zij vinden het huidige cannabisbeleid niet meer geloofwaardig en effectief. Pleidooien om naast het gebruik van cannabis ook de productie en de bevoorrading van coffeeshops te gedogen, werden door Nederlandse regeringen altijd afgewezen met een beroep op internationale verdragen.

Daarom is het hoog tijd die verdragen dan maar eens aan te passen, aldus de redenering van de ondertekenaars van de brief aan Balkenende.

Limburg

Onder hen bevinden zich ook de burgemeesters Ruud Vreeman (Tilburg) en Thom de Graaf (Nijmegen), Europarlementariër Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en de korpschefs uit de regio's Limburg Zuid en Midden- en West Brabant.

In 2008 houden de Verenigde Naties een conferentie over het drugsbeleid. "In 1998 spraken de landen in VN-verband af dat de wereld in 2008 drugsvrij moet zijn. De repressieve aanpak heeft volledig gefaald. Het is duidelijk dat we in 2008 voor een nieuwe aanpak moeten kiezen", aldus Europarlementariër Buitenweg.