AMSTERDAM - De Amerikaanse president George Bush heeft woensdag in een toespraak tot eenlegeronderdeel in St. Louis het regime van Saddam tot onderdeel van degeschiedenis verklaard en de Verenigde Naties gevraagd na bijna dertien jaareen einde te maken aan de economische sancties tegen Irak.

Zonder de oorlog voor beëindigd te verklaren zei Bush dat de militaire missiein Irak geslaagd was. Dankzij de moed en inzet van ons leger is de bevolkingvan de Verenigde Staten veilig en is Irak bevrijd, aldus de president.

'Alarmstadia'

Eerder woensdag verlaagde de regering het terreuralarm van oranje naar geel, demiddelste categorie van vijf 'alarmstadia'. Ook ondertekende Bush de onlangsdoor het Congres goedgekeurde wet die de regering 80 miljard dollar geeft voorde financiering van de oorlog tegen Irak. Bush had gevraagd om het grootstedeel van dat bedrag, 60 miljard dollar, uit te mogen geven zonder verdereruggespraak met het parlement, maar kreeg uiteindelijk maar de vrijebeschikking over 15 miljard dollar.

Wanneer Bush de VN-Veiligheidsraad formeel zal vragen de sancties tegen Irak opte heffen is niet bekend. Vermoedelijk zal de raad volgende week de discussiebeginnen over de opheffing van de sancties.

Lang en moeilijk debat

Verwacht wordt dat het debat lang en moeilijk zal worden. Een voorwaarde voorde opheffing van de sancties is de vaststelling dat alle massavernietingswapensvan Irak zijn vernietigd en die vaststelling is weer verbonden met de rol vande VN in het naoorlogse Irak en de eventuele terugkeer van deVN-wapeninspecteurs.

De Verenigde Staten zijn tegen een centrale rol voor de VNin Irak en willen ook de wapeninspecteurs hun werk niet laten afmaken.Inmiddels zijn Amerikaanse teams in Irak naar massavernietigngswapens gaanzoeken. De VS willen de sancties stap voor stap opheffen.