DEN HAAG - Studies waar veel studenten op afkomen mogen gaan selecteren aan de poort. Dat zou in de plaats moeten komen van de loting die nu plaatsvindt bij deze zogeheten numerus fixusstudies.

Dat is volgens ingewijden de belangrijkste conclusie van de commissie die de afgelopen jaren experimenten liet uitvoeren met selectie van studenten en hogere collegegelden in het hoger onderwijs.

Het eindrapport van de commissie onder voorzitterschap van oud-minister Benk Korthals van Justitie en Defensie wordt dinsdag aangeboden aan minister Ronald Plasterk (Onderwijs). Deze heeft eerder laten weten tegen selectie aan de poort te zijn omdat dit geen voorspellende waarde heeft.

Geneeskunde

Nu kennen opleidingen als geneeskunde, psychologie en tandheelkunde een beperkte toelating, waarbij geloot wordt. Daarbij telt het gemiddelde eindexamencijfer al mee maar de commissie-Korthals stelt voor specifieker te gaan selecteren.

Verder wil de commissie dat instellingen studenten gaan uitkiezen bij hele specifieke opleidingen, zoals het conservatorium en bij de opleiding fysiotherapie.

Tussenrapportage

Een beperkt aantal opleidingen heeft sinds 2005 geëxperimenteerd met selectie aan de poort. In een tussenrapportage had de commissie al geconcludeerd dat selectie over de hele breedte van het hoger onderwijs geen goed idee is.

De Universiteit Leiden stopte vorig jaar al met proef met selectie aan de poort omdat dit niet bleek te werken. De universiteit was juist altijd een van de grote pleitbezorgers van vroege selectie geweest.