ROERMOND - De minister van Landbouw had al direct met strenge maatregelen tegen de vogelpest moeten komen. Nu lopen we teveel achter het virus aan. Dat zei voorzitter G. Doornbos van de LTO woensdagmiddag in Roermond. Hij was daar voor een gesprek met door vogelpest getroffen boeren.

Doornbos is blij dat er inmiddels steeds strengere voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Toch zegt hij er geen goed gevoel bij te hebben: "Het duurt me te lang voor het beleid wordt aangescherpt." Tegelijkertijd wijst hij erop, dat de schade bij boeren in de hele sector enorm toeneemt.

Geld op

Hij zegt de indruk te hebben dat het ministeriële beleid vooral wordt ingegeven door financiële overwegingen. Er zou, volgens hem, een voortdurende discussie zijn tussen de betrokken departementen en het ministerie van Financiën, waarbij al gauw wordt gezegd dat het geld op is.

Voorzitter Toon van Rens van de Limburgse pluimveehouders zei dat de nood bij veel boeren hoog is. "De situatie wordt ondraaglijk, mensen weten er geen weg meer mee," zei hij woensdag tijdens het bezoek van Doornbos aan Roermond.

'Stalen muur'

Voorzitter J. Wolleswinkel van de vakgroep pluimvee LTO en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders NOP zei bij die gelegenheid, dat de A67 een "stalen muur" is die het overslaan van het virus vanuit Midden-Limburg naar het noorden moet tegenhouden.

De NOP pleitte aanvankelijk voor een bufferzone waarbinnen alles geruimd moest worden, maar door capaciteitsgebrek bij de ruimploegen heeft het ministerie daarvan afgezien. Nu moeten de verscherpte controles rond de A67 het vervoer van voer, dieren en dierenproducten stoppen. De bufferzone komt weer in zicht als er een bedrijf moet worden geruimd in de regio, waar die bufferzone aanvankelijk gepland was, aldus Wolleswinkel.

Wind

Doornbos zei het opvallend te vinden dat er bij de verspreiding van het virus voortdurend een relatie bestaat met de heersende windrichting. Als de wind het virus verspreidt, hebben ook strenge controles bij afgezette gebieden en de A67 een beperkte invloed op die verspreiding, vreest Doornbos.