DEN HAAG - In Nederland zijn waarschijnlijk honderd tot tweehonderd personen actief in islamitische terroristische netwerken. Dat schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken woensdag aan de Tweede Kamer. De VVD wilde opheldering over de gevaren van het islamitisch terrorisme. De dreiging van islamitisch-terroristische aanslagen vermindert niet, stelt Remkes.

Het is voor het eerst dat schattingen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over radicale moslimextremisten officieel naar buiten worden gebracht. Eerder circuleerden aantallen van tientallen tot ongeveer honderd radicale moslims die terroristische activiteiten ondersteunen.

Oorlog in Irak

Volgens de AIVD is de oorlog in Irak geen directe drijfveer van internationale moslimextremisten. De verwachting was dat de oorlog aanleiding zou zijn voor aanslagen door Al Qaida- of andere moslimextremisten. Met name Britse en Amerikaanse objecten zijn extra beveiligd in de aanloop naar de oorlog.

Dit specifieke verband blijkt niet terecht. "Het regime van Saddam Hussein heeft nimmer kunnen rekenen op de warme sympathie van islamisten," schrijft Remkes. Hij waarschuwt wel dat moslimextremisten dankzij de oorlog beter kunnen inspelen op de nog steeds groeiende anti-Amerikaanse en anti-Westerse gevoelens.

Voorbereiding

Remkes benadrukt dat islamitische terroristen hun doelwitten niet impulsief kiezen maar dat geruime tijd voorbereiden. Zij laten zich daarbij niet snel van hun plan afbrengen, ook niet als medestanders worden gearresteerd. Remkes vindt dan ook dat aanhoudende waakzaamheid nodig blijft. "Terroristen slaan immers vaak toe op het moment dat de aandacht voor beveiliging verslapt en de dreiging lijkt afgewend."

Nederland steekt volgens Remkes dan ook veel energie in onderzoek naar en de bestrijding van moslimterreur. Binnen- en buitenlandse veiligheidsdiensten werken samen en worden bijgestaan door justitie, FIOD, douane en andere diensten. Bovendien trekt de AIVD sinds enkele weken het land door om wijkagenten bekend te maken met terrorismebestrijding. De belangstelling daarvoor bij de lokale politie is groot, meldt een woordvoerder van de AIVD.