AMSTERDAM - De officieren van justitie Michiel Zwinkels en Guus Schram geven dinsdagmiddag hun visie op de problemen die zijn ontstaan in het proces tegen de Hells Angels.

De afgelopen weken is gebleken dat het Openbaar Ministerie (OM) slordig is omgesprongen met verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachte Angels en hun advocaten.

Deze vertrouwelijke gesprekken hadden conform wet- en regelgeving moeten worden vernietigd. De zaaksofficier, destijds Gert Oldekamp, had hiertoe opdracht moeten geven. Oldekamp heeft dit echter verzuimd. Oldekamp kon als getuige in het proces nauwelijks bevredigend antwoord geven op zijn nalatig handelen.

Advocaten

De advocaten van de 22 terechtstaande Angels hebben bij de rechtbank fel geprotesteerd tegen de gang van zaken en de ontstane situatie. Zij vinden dat het OM zijn recht op vervolging van de Angels volslagen heeft verspeeld.

Het is bepaald niet uitgesloten, aldus de raadslieden, dat het onderzoeksteam oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de 'advocatentaps'. Rechercheurs hebben maandenlang de kans gehad de gespreksverslagen te raadplegen.

Grootscheepse actie

De rechtszaak tegen de Angels vloeit voort uit een grootscheepse actie in oktober 2005. Politie en justitie vielen toen de over het land verspreide afdelingen van de beruchte motorclub binnen en arresteerden 45 verdachten. Deze kwamen allen na korte tijd weer vrij.

Volgens het OM vormen de Angels een criminele organisatie. Zij zouden zich in dat verband schuldig hebben gemaakt aan een reeks misdrijven, waaronder geweldpleging, en handel in en bezit van wapens en drugs.