BRUSSEL - "Deze Kamerleden doen hun werk niet goed en zijn onverantwoordelijk. Het zijn kleine Napoleons met zwakke knieën en een enorme eigendunk."

Zo oordeelt VVD-Tweede Kamerlid Hans van Baalen over zijn collega's van de PvdA, SP, GroenLinks en D66, die ervoor kozen maandag niet met NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer te gaan praten over de Nederlandse missie in Uruzgan.

De Hoop Scheffer

Die partijen waren kwaad dat De Hoop Scheffer niet naar de hoorzitting van de Kamer over Uruzgan kon komen afgelopen vrijdag. De Nederlandse NAVO-baas gooide daarop zijn agenda om, om de Kamerleden maandag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te kunnen ontvangen.

Maar de PvdA ("geen zin om op audiëntie te gaan"), SP, GroenLinks en D66 bedankten voor de eer. Van Baalen: "Die reacties waren infantiel en kinderachtig. Het is ook onverstandig, omdat je hier nog laatste informatie kunt halen."

Voordewind

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) is wel meegegaan. Aanvankelijk was ook hij het er niet mee eens dat de Kamer naar Brussel moet en het gesprek achter gesloten deuren plaatsvindt.

"Maar ik wilde hier geen breekpunt van maken. De kwestie is belangrijker dan de locatie. Het gaat er niet om gelijk te krijgen maar om het gesprek te voeren." Volgens Voordewind is het niet een vertrouwelijk gesprek, want de informatie is te gebruiken in het debat.

Verhagen

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken was afgelopen vrijdag verbaasd over het thuisblijven van een aantal Kamerleden. Hij riep de wegblijvers op er geen prestigezaak van te maken.

Voorzitter Henk Jan Ormel van de vaste kamercommissie Buitenlandse Zaken noemt het gesprek met De Hoop Scheffer van "eminent belang om te komen tot een goede besluitvorming".

Hij laat het aan de thuisblijvers over om te bepalen of ze "voldoende wijsheid in pacht hebben voor een besluit". CDA-Kamerlid Van Gennip wil informatie "uit de eerste hand horen. Dat past bij mijn verantwoordelijkheid als Kamerlid."

Van Dam

Martijn van Dam wilde niet reageren op de uitlatingen van Van Baalen. Hij wees er wel op dat de kamercommissie twee maanden geleden een soortgelijk gesprek had in Brussel met De Hoop Scheffer. "Van Baalen was daar toen niet bij."

De Kamer wilde de NAVO-topman daarom nu in het openbaar horen. "Dat is mislukt." Van Dam denkt niet dat hij maandag meer informatie zou krijgen dan hij al heeft, ook van twee andere NAVO-topmannen die de commissie heeft gesproken.