NUSA DUA - De Verenigde Staten willen zich op de klimaattop op Bali niet laten vastpinnen op specifieke doeleinden. De leider van de Amerikaanse delegatie op Bali, Harlan Watson, bevestigde dat maandag.

Hij verwerpt daarmee een voorstel om industrielanden een percentage voor de vermindering van broeikasgassen te laten vastleggen. Zo zou hun uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 tot 40 procent teruggedrongen moeten zijn ten opzichte van 1990.

De Europese Unie is voorstander van dat plan. De VS staan echter niet alleen in de afwijzing ervan. Canada en Japan willen geen vaste percentages.

Meewerken

Watson zei dat de VS op Bali positief meewerken. Ze zijn voorstander van een wereldwijd pact om de problemen het hoofd te bieden. De Amerikaanse regering blijft evenwel tegenstander van het Protocol van Kyoto, waar percentages in staan die Washington voor onredelijk houdt.

Rijke industrielanden moeten 'gas terugnemen' terwijl armere, zeer aanzienlijke vervuilers ongemoeid blijven. Dat is volgens de Republikeinse regering van president George Bush de voornaamste reden zich van Kyoto af te keren.

Bush

Onder Bush' Democratische voorganger Clinton leken de VS aanvankelijk wel deel te gaan nemen aan de uitvoering van het protocol, maar dat ging met Bush' verkiezing zeven jaar terug niet meer door.

De Democratische senator John Kelly is maandag op Bali opgedoken om te beklemtonen dat de Democraten alles aan de klimaatproblematiek willen doen dat Bush niet wil.

Verschil

Een nieuwe Democratische regering in Washington zal "een verschil zijn als tussen dag en nacht met de huidige regering Bush", aldus Kelly. De VS zouden zich dan laten leiden door de wetenschap en niet door de politiek.

Het Kyoto-protocol is dinsdag precies tien jaar oud. Het beoogde een vermindering van de uitstoot van kwalijke gassen met 5 procent voor 2012 ten opzicht van 1990.

De klimaattop (3-14 december) op Bali gaat vooral over een nieuw akkoord dat het in 2012 verlopende 'Kyoto' moet vervangen. Circa 190 landen zijn op de klimaattop vertegenwoordigd, inclusief Nederland.