DEN HAAG - Gastouderschap is nog betrekkelijk onbekend en daarom kiezen ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken er niet zo vaak voor. De meeste ouders steken niet veel tijd in het uitzoeken van alle mogelijkheden.

Zij kiezen voor die vorm van opvang die het eerste bij hen opkomt. Dat zijn vaak opa en oma, of een kinderdagverblijf. Dit blijkt uit onderzoek van E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, naar de wensen van ouders en de vraag in welke mate de bestaande opvang daarop aansluit.

Informele opvang en kinderdagverblijven zijn bij bijna alle ouders bekend. Voor de gastouder geldt dit veel minder. Toch lijkt die vorm van opvang goed aan te sluiten bij wat ouders willen: kleinschalige opvang die lijkt op de thuissituatie. Ouders zoeken opvang die hun kind persoonlijke aandacht en gezelligheid biedt. Ook moet opvang betaalbaar zijn.

Twijfel

Ouders die hun kind naar een gastouder brengen, hebben een zeer positief beeld van dit soort opvang. Bij anderen heerst twijfel over bijvoorbeeld de kwaliteit en de controle daarop.

Slechts weinig ouders weten dat gastouderschap net als kinderdagverblijven door de overheid wordt gesubsidieerd. Zij krijgen een aanzienlijk deel van de kosten terug van de inkomstenbelasting.