DEN HAAG - Het aantal kinderen dat door armoede geen lid is van een sportclub, muziekschool of geen computer heeft, moet de komende jaren halveren.

Daarvoor trekken staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) en minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) in totaal 80 miljoen euro uit.

Dat blijkt uit een brief van Aboutaleb maandag aan de Tweede Kamer. In september werd het plan van PvdA-Kamerlid Hans Spekman aangenomen om gemeenten volgend jaar en in 2009 40 miljoen euro extra te geven om arme kinderen meer kansen te geven. Volgens Spekman groeien nu meer dan 300.000 kinderen in armoede op en kunnen daardoor maatschappelijk niet meedoen.

Contributie

De staatssecretaris gaat begin volgend jaar met gemeenten afspraken maken over hoe arme kinderen meer mee kunnen doen aan sport, cultuur en andere activiteiten. De lokale overheden mogen zelf weten hoe ze de doelen bereiken, als het geld maar bij de kinderen terechtkomt, bijvoorbeeld in de vorm van een tegemoetkoming in de contributie van een sportclub.

Samen met Rouvoet laat Aboutaleb de komende jaren ook onderzoek verrichten naar het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Zo moet ook duidelijk worden of met het extra geld daadwerkelijk resultaten gehaald worden.