FRESNO - Een bisdom in Californië heeft zaterdag besloten zich af te splitsen van de Anglicaanse (Episcopaalse) Kerk in de Verenigde Staten. De beslissing komt na jaren van onenigheid over de rol van vrouwen en homo's binnen de kerk.

Het is de eerste van de in totaal 110 bisdommen die zich daadwerkelijk afsplitst.

Het Episcopaalse Bisdom van San Joaquin, gevestigd in Fresno, telt 8800 leden en 47 kerken in veertien counties (provincies).

Op een conventie stemden 173 geestelijken en leken voor afsplitsing en waren er 22 tegenstemmers. Vorig jaar had het bisdom al gedreigd zich af te scheiden.