DEN HAAG - Het CDA vindt dat het kabinet niet tot de voorjaarsnota kan wachten met het vullen van een gat van 60 miljoen euro voor de financiering van de verlengde missie naar Uruzgan.

Dat heeft Tweede Kamerlid Karien van Gennip vrijdagavond gezegd na afloop van de hoorzitting over Uruzgan.

Garanties

Zij wil eerder nog garanties van het kabinet. Het geld is nodig om militairen goed op te leiden en te trainen voor de missie in de Afghaanse provincie.

Ook de VVD vindt dat het kabinet de financiering van de missie beter moet regelen.

Draagvlak

De liberalen vinden dat er meer geld bij moet. De positie van de VVD is belangrijk, omdat deze partij voor het door het kabinet gewenste brede draagvlak in de Kamer moet zorgen.

De andere grote oppositiepartij SP is hoe dan ook tegen de missie.

Steun

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA zullen de verlenging van de missie na augustus 2008 naar verwachting wel steunen.

"Het besluit in het kabinet zou niet gevallen zijn, als er niet met onze fractie over te spreken viel", erkende Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) vrijdag.

Garanties

De coalitiefracties en de VVD vinden dat er garanties moeten zijn dat de krijgsmacht de missie in personeel, materieel en financieel opzicht aankan.

VVD-Kamerlid Hans van Baalen wil dit nogmaals uit de mond van de minister van Defensie horen.

PvdA

De PvdA vindt verder dat het kabinet meer moet doen om de Afghanen te helpen op eigen benen te staan en meer burgerdeskundigen bij de missie moet betrekken dan het kabinet nu in zijn brief aan de Kamer voorstelt.

Juridische positie

Een brede Kamermeerderheid vindt ook dat de juridische positie van de uitgezonden militairen beter geregeld moet worden.

Het mag niet zo zijn dat militairen die hun werk doen, jaren na dato alsnog door slachtoffers voor de rechter worden gedaagd.

Terugtrekken

Ook vinden zowel CDA, PvdA, ChristenUnie en de VVD dat dit keer duidelijk moet zijn dat Nederland na een verlenging zich echt terugtrekt uit Uruzgan.

Garanties van de NAVO vragen over opvolging na eind 2010 is echter "niet realistisch", zei Joël Voordewind van de ChristenUnie.

De Hoop Scheffer

De partijen willen wel dat NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer erkent dat het Nederland dit keer echt menens is zodat hij daar rekening mee kan houden.

Het CDA en de VVD gaan dat maandag in een gesprek met de NAVO-topman in Brussel aan de orde stellen.