DEN BOSCH - De drie onherroepelijke vonnissen van de rechtbank in Den Bosch waarbij een onbevoegde rechter betrokken was, blijven in stand. Dat besliste de raadkamer van de Bossche rechtbank vrijdag op een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om de vonnissen te vernietigen.

In oktober bleek dat een onbevoegde rechter betrokken was geweest bij veertig zaken. In drie daarvan was een reeds onherroepelijk vonnis uitgesproken, dat wil zeggen dat de beroepstermijn was verstreken zonder dat het OM of de veroordeelde daarvan gebruik had gemaakt.

In navolging van het gerechtshof, dat op 8 november oordeelde over een aantal zaken waarbij wel hoger beroep was ingesteld, stelt de rechtbank dat de vonnissen gewoon van kracht blijven. Dit ondanks het gebrek dat eraan kleeft.

Vernietigd

Gebrekkige vonnissen blijven volgens het hof van kracht totdat ze door een hogere rechter worden vernietigd. In de drie zaken waarin de beroepstermijn was verstreken, kan daarvan geen sprake meer zijn.

Het OM had in eerste instantie wel beroep ingesteld tegen de vonnissen, toen bleek dat daarbij een onbevoegde rechter betrokken was. Dit ondanks het feit dat de termijn van twee weken reeds verstreken was.

Het OM trok het beroep later weer in, om zich tot de rechtbank te wenden met een verzoek om vernietiging van de vonnissen.