DEN HAAG - Het gevoel van verloedering in de grote steden is de afgelopen jaren toegenomen, evenals het gevoel van onveiligheid. Met de economie in de steden ging het daarentegen relatief goed, zo blijkt uit het jaarboek Grote Stedenbeleid dat woensdag uitkwam.

Het goede nieuws van het jaarboek, dat is opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys, is dat de werkgelegenheid in de grote steden nog stijgt, in tegenstelling tot de landelijke trend. Het percentage langdurig werklozen in de steden daalde licht en de bedrijvigheid en het aantal starters neemt sterker toe dan landelijk.

Woningmarkt

Ook met de woningmarkt is het de afgelopen jaren beter gegaan. Er zijn meer mensen in de steden gaan wonen, het eigen woningbezit nam toe en er zijn meer woningen verkocht. Daar staat tegenover dat het vooral gezinnen zijn die de stad de rug toekeren.

Minder goed is het gesteld met de indruk die stadsmensen hebben van hun omgeving. Ze vinden dat verder verloedert en dat de buurt onveiliger wordt. Met name in Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Alkmaar stijgt het aantal mensen dat hun buurt achteruit ziet gaan. Amsterdam, Eindhoven en Tilburg zijn de steden waar de groep die vindt dat het bij hun in de buurt steeds minder veilig wordt, het meest groeit.

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat de concentratie van etnische minderheden in bepaalde wijken opnieuw is toegenomen. Deventer, Leeuwarden en Emmen spannen wat dit betreft nog steeds de kroon.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt uit de studie de conclusie dat "het vernieuwen en verbeteren van de steden op alle fronten dient te worden voortgezet."