UTRECHT - Het aantal gevallen van zelfdoding en zelfmoordpogingen moet de komende vijf jaar met 10 procent omlaag. Dat bepleit het Trimbos-instituut in een advies dat vrijdag is gepresenteerd.

Volgens het instituut moet dat onder meer gebeuren door een gezamenlijke aanpak van organisaties, betere scholing zodat hulpverleners signalen herkennen, beter preventief beleid en betere opvang na een mislukte zelfmoordpoging.

Ook moeten nabestaanden bij een geval van zelfmoord volgens het Trimbos-instituut beter worden begeleid bij de verwerking.

Mannen

Bij mannelijke twintigers is zelfdoding met 23 procent de tweede doodsoorzaak na verkeersongelukken. Bij jongens ligt dat percentage op 18, en bij meisjes op 11. Ook pogingen tot zelfdoding komen vaak voor. Bij volwassenen gaat het om 94.000 mensen per jaar, 0,9 procent van de volwassen bevolking.

In de jaren tachtig zijn er ook al aanbevelingen gedaan om tot een betere aanpak van suïcidepreventie te komen, maar volgens het Trimbos-instituut zijn die nooit opgepakt.