DEN HAAG - CDA en VVD zien niet veel in een suggestie van PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar om het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer af te schaffen.

Tichelaar zei donderdag tijdens een bijeenkomst met hoofdredacteuren dat het vragenuurtje door Kamerleden vooral wordt gebruikt om de publiciteit te halen en dat het beter kan verdwijnen.

CDA en VVD zijn het op zich wel met hem eens dat het op tv uitgezonden vragenuur leidt tot hypes en incidentenpolitiek. Maar zij vrezen dat het middel erger is dan de kwaal. CDA'er Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Willibrord van Beek van de VVD voorzien een drastische toename van het aantal spoeddebatten als het vragenuurtje verdwijnt.

Volgens Van Haersma Buma is er nu al steeds minder tijd voor wetgeving omdat de agenda van de Kamer overvoerd raakt met spoeddebatten. Heel wat daarvan zijn volgens hem overbodig.

Van Geel

Eerder deze week opperde CDA-fractieleider Pieter van Geel de lat voor het aanvragen van een spoeddebat hoger te leggen. Nu volstaat de steun van dertig van de 150 Kamerleden om een spoeddebat aan te vragen.

Overigens vindt ook Tichelaar dat instrumenten als spoeddebatten en parlementaire enquête door te veelvuldig gebruik worden uitgehold.

De PvdA-fractieleider ziet als mogelijk alternatief voor het vragenuurtje bijeenkomsten waar Kamerleden vrij kunnen debatteren met bewindslieden over allerlei onderwerpen. Maar de VVD ziet daar geen heil in.

Volgens Van Beek zullen ministers dan op de meeste vragen ontwijkend antwoorden omdat ze niet op het onderwerp voorbereid zijn.