DEN HAAG - Tijdens de Nederlandse ISAF-missie in Uruzgan is tot nu toe één keer een onregelmatigheid geweest tijdens het verhoren van gevangen genomen Afghanen.

Daarbij stonden twee van de drie gedetineerden te lang ontkleed buiten in de kou toen zij wachtten op onderzoek door een arts. Ook werd een ontklede gedetineerde reeds ondervraagd door een team.

Gecorrigeerd

Dat meldde minister Eimert van Middelkoop (Defensie) donderdag in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamercommissie voor defensie. De misstand vond plaats in januari dit jaar en werd direct gecorrigeerd toen de militair jurist en de supervisor die na ongeveer een kwartier ontdekten. Ze gaven de gedetineerden direct kleding.

Sindsdien is de procedure ingekort en moeten de betrokkenen zich pas uitkleden tijdens het onderzoek door de arts. De Kamerleden wilden weten of gevangenen op een andere wijze worden ondervraagd dan in 2003 in Irak gebeurde. Toen werden regels overtreden.

Aangepast

Defensie heeft de procedure nu aangepast. Nu zijn er speciaal opgeleide ondervragers van de landmacht, van wie er gemiddeld zes in een uitzendgebied aanwezig zijn. De Nederlandse ISAF-macht (TFU) heeft een uitgebreide instructie die is gebaseerd op (inter-)nationale standaarden. Ook vindt het verhoor plaats op basis van een ondervraagplan en na een opdracht van de hoofdondervrager.

Verder is er een supervisor detention aangewezen die toezicht houdt op de gevangenen. Hij en de militair jurist mogen bij de ondervragingen zijn. Van de ondervragingen worden verslagen gemaakt, die twintig jaar worden bewaard.

Bovendien wordt elk ongepast gedrag binnen de TFU gemeld aan de marechaussee waarna het via de commandant van de TFU aan de ISAF wordt doorgegeven. Ook moet de commandant een overtreding melden aan Defensie in Den Haag. Tijdens de missie in Irak gebeurde dit niet goed.