DEN HAAG - PvdA en CDA in de Tweede Kamer vragen zich af of onze dijken in de toekomst wel hoog genoeg zullen zijn, nu door klimaatverandering de zeespiegel zal gaan stijgen. Ze willen hierover een "brede discussie".

De normen waaraan de waterkeringen worden getoetst dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze houden te weinig rekening met recente inzichten, denken Ad Koppejan (CDA) en Roos Vermeij (PvdA).

Nieuwe normen

Als de discussie, volgend jaar, leidt tot nieuwe normen, zouden die toegepast moeten worden bij de eerstvolgende toetsing van de veiligheid van de waterkeringen, in 2011.

De twee coalitiepartners dienden een motie in met deze strekking, waarop staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) volgende week zal reageren.