AMSTERDAM - Officier van justitie Gert Oldekamp kan niet uitsluiten dat de inhoud van afgeluisterde telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten - leden van de motorclub Hells Angels - is gebruikt voor het strafrechtelijk onderzoek tegen diezelfde Angels.

Dat bleek donderdag voor de rechtbank in Amsterdam, tijdens een verhoor als getuige van Oldekamp. Hij was geruime tijd officier in de strafzaak tegen de Angels.

De 'advocatentaps', zogeheten geheimhoudersgesprekken, en de manier waarop justitie daarmee is omgesprongen, zijn een heet hangijzer geworden in de zaak.

Verantwoordelijk

Als zaaksofficier was Oldekamp verantwoordelijk hoe politie en justitie met de advocatentaps omgingen. Volgens Oldekamp was het beleid "niet gebruiken en vernietigen".

In de zaak tegen de Hells Angels is in elk geval dat laatste evident misgegaan. Er werden honderden gesprekken afgeluisterd, waarvan in elk geval een groot deel lang in het digitale systeem bewaard bleef en een deel in ordners.

Actie

Eerder getuigden bij het onderzoek betrokken politiemensen dat Oldekamp er bij herhaling op is gewezen dat hij actie moest ondernemen ten aanzien van de taps.

In het lijvige dossier is echter niet één bevel tot vernietiging van zijn hand te vinden, noch enig proces-verbaal waaruit blijkt dat er ook daadwerkelijk vernietigd is.

Geheugen

Oldekamps falende geheugen speelde hem tijdens het getuigenverhoor danig parten. Waar politiemensen hebben verklaard dat zij hem over de taps hebben gesproken, heeft Oldekamp daar nauwelijks tot geen herinnering aan.

In een ordner waarin afgeluisterde advocatengesprekken zijn gebundeld, zijn deze voorzien van een kruisje of een krulletje, waarmee werd aangegeven of zij al dan niet als geheimhoudersgesprek moesten worden aangemerkt en in het verlengde daarvan vernietigd. Oldekamp wist niet meer of hij die kruisjes en krulletjes had gezet.

Cruciaal

Cruciaal lijkt dat leden van het onderzoeksteam, alsmede rechercheurs van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), toegang hebben gehad tot de gewraakte gesprekken.

Oldekamp zei ervanuit te gaan dat dat niet heeft geleid tot "sturing" in het onderzoek, maar garanties kon hij op dat vlak niet geven. "Ik heb daar geen grip op", aldus de officier.

Ondervragen

Alle 22 advocaten van de Hells Angels hebben donderdag de gelegenheid Oldekamp te ondervragen. Volgende week moet duidelijk worden welke consequenties de raadslieden aan de tap-affaire verbonden willen zien.

Die zullen naar alle waarschijnlijkheid neerkomen op de eis dat de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaart. Daarmee zou de strafzaak tegen Angels voortijdig tot een einde komen en gaan zij vrijuit.