DEN HAAG - Een experiment met prestatiebeloning voor advocaten mag niet leiden tot excessieve vergoedingen. Er zal daarom worden gecontroleerd of advocaten die deelnemen aan een proef met het beloningssysteem 'no win, no fee' hun cliënten een redelijk salaris in rekening brengen.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft de Tweede Kamer donderdag geschreven dat er in de loop van volgend jaar een experiment begint met 'no win, no fee'.

Dit is een beloningssysteem waarbij cliënten hun advocaat nauwelijks of geen vergoeding hoeven te betalen als die hun zaak verliest. Bij een gewonnen zaak kan de vergoeding oplopen tot maximaal twee keer het gebruikelijke uurtarief van de advocaat.

Proef

De proef zal zich richten op rechtszaken over letselschade en overlijdensschade. Voor slachtoffers hiervan geldt dat zij soms veel kosten moeten maken om hun recht te halen, vooral wanneer er twijfel bestaat over de aansprakelijkheid van de vermeende veroorzaker van de schade. Albayrak wil het experiment vijf jaar laten duren.

Hirsch Ballin

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft afgelopen voorjaar aangekondigd dat er een proef zal komen met 'no win, no fee'. Het is een alternatief voor 'no cure, no pay', waarbij een advocaat geen vast uurtarief krijgt, maar een aandeel mag opeisen van de schadevergoeding die zijn cliënt krijgt toegewezen.

Het kabinet is tegen die vorm van resultaatgerichte beloning. Advocaten kunnen daarmee namelijk snel grote bedragen verdienen door vooral eenvoudige en kansrijke schadezaken aan te nemen.

Raadslieden die deelnemen aan het experiment met 'no win, no fee' mogen ook geen letselschadezaken aantrekken waarvan vooraf vrijwel vaststaat dat ze die zullen winnen. De advocaat loopt in dat geval geen enkel risico meer.

Winstkansen

Deelnemers aan de proef moeten hun cliënten vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van de winstkansen van hun zaak. Tevens krijgen klanten per brief een schatting over de hoogte van de schadevergoeding die ze mogen verwachten en het aantal uren dat een advocaat in de zaak zal steken.

De schriftelijke opdrachtbevestiging gaat in anonieme vorm ook naar de Nederlandse Orde van Advocaten. Die controleert of aan alle voorwaarden wordt voldaan. De tuchtrechter kan zonodig toetsen of een advocaat een onredelijke vergoeding heeft gevraagd.