ASSEN/ZWOLLE - De brandweer in Drenthe en twaalf gemeentes inOverijssel en Gelderland waarschuwt voor de gevaren van paasvurennu het al wekenlang droog is. In Drenthe en in andere oostelijkeprovincies worden traditiegetrouw uit snoeihout opgebouwdepaasbulten ontstoken op de avond van eerste of tweede paasdag.

De Regionale Brandweer Drenthe (RBD) heeft gemeenten dinsdagopgeroepen extra kritisch te zijn bij het verlenen van vergunningenvoor paasvuren op brandgevaarlijke plaatsen.

De brandweercommandant van de regio IJssel-Vecht heeft gemeenten in de regio opgeroepengeen toestemming te geven voor de traditionele vuren. Het is aan degemeenten zelf te besluiten of ze het dringende advies van debrandweer ter harte nemen. De gemeente Ommen heeft al besloten geenstookontheffingen te verlenen.

De Drentse brandweer heeft meer adviezen uitgevaardigd naaraanleiding van de droogte, zegt W. Peterse, officier operationelezaken. Zo hebben de korpsen het advies gekregen natuurbranden metmeer personeel dan normaal te bestrijden. Afgelopen weekeindegebeurde dat al bij een natuurbrand in Schipborg.

Sinds begin dit jaar zijn in Drenthe dertig natuurbrandengemeld. Ook kan volgens Peterse een groot deel van de 550geregistreerde buitenbranden als natuurbrand worden aangemerkt.