AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de zaak tegen de Hells Angels zijn recht op vervolging definitief verspeeld. De misstanden rond de afgeluisterde telefoongesprekken tussen Hells Angels en hun advocaten zijn zo ernstig dat de rechtbank niet anders kan dan het OM niet ontvankelijk verklaren.

Dat betoogden onder anderen de raadslieden Bram Moszkowicz en Nico Meijering donderdag voor de rechtbank in Amsterdam, direct na het getuigenverhoor van officier van justitie Gert Oldekamp, die het strafrechtelijk onderzoek naar de Angels jarenlang heeft geleid.

Oldekamp zei niet te kunnen uitsluiten dat de inhoud van die zogeheten geheimhoudersgesprekken is gebruikt voor het onderzoek tegen de Angels.

Beschikbaar

Verslagen van die gesprekken werden tegen de regels in niet vernietigd, maar bleven maandenlang beschikbaar voor agenten van de Nationale Recherche en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

Oldekamp was daarvoor verantwoordelijk. Hij heeft erkend dat hij niet volgens de regels heeft gehandeld. Hoe een en ander zo heeft kunnen gebeuren, wist de officier zich niet of nauwelijks meer te herinneren.

Betrokkenen

Een aantal betrokken politiemensen dat eveneens heeft getuigd in het Angelsproces heeft benadrukt dat Oldekamp bij herhaling is aangesproken op het bestaan van de advocatentaps. De officier liet na daarop te handelen.

Volgens Moszkowicz was Oldekamp "volstrekt de regie kwijt, op een elementair punt, dat de beginselen van een goede procesorde én het principe van de rechtsstaat raakt".

Volgens de raadsman luidt dat principe: "Blijf met je poten van vertrouwelijke communicatie tussen raadsman en cliënt af."

Nieuwe jurisprudentie

Zowel Moszkowicz als Meijering drong er bij de rechtbank op aan "nieuwe jurisprudentie" te creëren en voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat het door Moszkowicz aangehaalde principe heilig is.

"Dit Openbaar Ministerie mag hier niet mee wegkomen, ook al geeft Oldekamp de fouten toe", aldus Moszkowicz. "Hij is erop gewezen, hij is gewaarschuwd, hem is gesmeekt om iets met die gesprekken te doen. En hij heeft niets gedaan."

Doelbewust

Volgens de strafpleiter komt dergelijk handelen neer op het doelbewust veronachtzamen van de rechten van een verdachte. Dat informatie uit de advocatentaps is gebruikt om sturing te geven aan het onderzoek, is "op zijn minst aannemelijk" geworden. In elk geval kan niet bewezen worden dat het níet is gebeurd.

Meijering betoogde dat "vertrouwen" het "sleutelwoord" is in de Hells Angelszaak. "Het vertrouwen dat de rechter moet kunnen hebben in een correct opererend OM."

Het OM zal volgende week reageren op de standpunten van de raadslieden. Daarna zal de rechtbank haar oordeel geven.