HAARLEM - De gemeente Edam-Volendam heeft café-eigenaar J. Veerman jarenlang zijn gang laten gaan. "Hij vroeg dan wel en dan weer niet een bouwvergunning aan en zo nu en dan hield hij zich ook niet aan de voorwaarden van de vergunningaanvragen." Dat verklaarde R. de Boer donderdagmorgen voor de rechtbank in Haarlem.

De Boer was van 1972 tot begin 1997 hoofd van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Hij is als getuige gehoord in een civiele zaak die door de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) en twee slachtoffers is aangespannen om de aansprakelijkheid van Veerman en de gemeente aan te tonen.

Volgens De Boer was Veerman overigens geen uitzondering. "Het kwam vaker voor in de gemeente dat mensen geen bouwaanvraag indienden." Hij schetste een beeld van een afdeling bouw- en woningtoezicht die te weinig mankracht en te weinig tijd had om het werk naar behoren uit te voeren.

"Er was geen officieel handhavingsbeleid ten aanzien van de bouwvergunningen." De controles werden naar eigen inzicht van de dienst uitgevoerd of de ambtenaren kwamen in actie als ze melding kregen van clandestien bouwen.

Versnelde bouwvergunningsaanvraag

Constateerde De Boer een geval van illegaal bouwen, dan droeg hij de opdrachtgever in de meeste gevallen op alsnog een versnelde bouwvergunningsaanvraag in te dienen. "Als de bouw in strijd was met het bestemmingsplan, meldde ik dit aan het college van B en W." De controles werden niet op schrift gesteld. Alleen opmerkingen en tekortkomingen werden aangetekend in het bouwdossier.

In 1992 bezocht De Boer samen met de regionale brandweer de panden aan de Haven 154-156, omdat Veerman zonder vergunning de twee had samengevoegd. De vereiste bouwvergunning daarvoor kreeg de café-eigenaar uiteindelijk in juli 1993. Later vestigde hij daar nog op de eerste verdieping café De Hemel, waar door een brand in de nieuwjaarsnacht van 2001 veertien jongeren om het leven komen en bijna tweehonderd Volendamse jongeren gewond raakten.