DEN HAAG - De Tweede Kamer kan leven met uitstel van de staatkundige vernieuwing op de Nederlandse Antillen. De coalitiefracties CDA en PvdA vinden een zorgvuldige aanpak van de vernieuwing belangrijker dan snelheid. Ook de SP wil af van de beknellende deadline.

De nieuwe structuur voor de overzeese eilanden moet volgens de bestaande plannen uiterlijk 15 december 2008 ingaan. Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) probeert de vernieuwing voor de streefdatum af te ronden, maar heeft deze week gemeld "dat dit steeds moeilijker haalbaar" lijkt.

"De deadline is voor ons niet in steen gebeiteld", zei PvdA-Tweede Kamerlid John Leerdam woensdag tijdens een debat met Bijleveld. Datzelfde geldt voor de CDA-fractie. Het vertrouwen van de christen-democraten in een tijdige afronding van de vernieuwing heeft een flinke knauw gekregen door het bericht van Bijleveld.

SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat de regering moet afstappen van streefdata in het vernieuwingsproces. Die leiden in zijn ogen telkens tot teleurstellingen, zowel in Nederland als op de eilanden.