DEN HAAG - CDA-leider Balkenende en VVD-voorman Zalm hebben de koningin dinsdag geadviseerd twee informateurs te benoemen die moeten nagaan met welke derde partij de christen-democraten en liberalen het beste een regering kunnen vormen. Het moet gaan om een informateur van CDA-huize en om een VVD'er.

Bekijk video

De informateurs zouden in een verkennende fase van enkele dagen een keuze moeten maken uit drie kandidaten: de LPF, D66 en de combinatie ChristenUnie/SGP.

Balkenende sprak na zijn bezoek aan de koningin geen voorkeur uit. Bij de LPF is volgens hem sprake van een 'dubbele situatie'. De partij was tijdens Balkenende-1 zeer instabiel, maar na de val van dit kabinet werkten de meeste overgebleven bewindslieden constructief mee.

D66

Bij D66 speelt volgens Balkenende het probleem dat deze partij het meest afstand heeft genomen tot het strategisch akkoord van CDA, VVD en LPF. Maar bronnen in CDA en VVD achten D66 een aanzienlijk stabielere partner dan de LPF.

Volgens Balkenende is het gezien de situatie in Nederland van belang dat er een meerderheidskabinet komt. Pas als de genoemde kandidaten alle drie afvallen komt als "next-best oplossing" een minderheidskabinet van CDA en VVD aan de orde.

Zalm in het kabinet

Balkenende zou het toejuichen als VVD-leider Zalm ook in het kabinet zou gaan zitten. Vorig jaar weigerde hij dat nog. "Het zou een investering in onderlinge verhoudingen zijn."

Bronnen binnen de VVD zeggen dat Zalm nadenkt over een eventueel ministersschap van Volksgezondheid. Vice-fractievoorzitter De Grave en minister Kamp van Volkshuisvesting gelden in dat geval als kandidaat-fractieleiders.

Balkenende liet doorschemeren dat hij bij een eventuele deelname van de LPF aan de regering niet zit te wachten op de komst van de huidige minister van Integratie Nawijn. "Bij Nawijn heb ik toch iets andere gedachten."

Bos: Tjeenk Willink

PvdA-leider Bos heeft de koningin geadviseerd vice-voorzitter Tjeenk Willink van de Raad van State tot informateur te benoemen, een PvdA'er. Die zou breed moeten onderzoeken wat er dient te gebeuren nu de formatiepoging van CDA en PvdA is mislukt. De andere fractieleiders bezoeken de koningin dinsdagmiddag.