DEN HAAG - Defensie waarschuwt dat Nederlandse F-16-vliegers woensdag, donderdag en vrijdag gaan oefenen in het afwerpen van zogenoemde 500 pond bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het gaat om in totaal twintig bommen van het type MK82.

De oefeningen met deze zware bommen hebben alleen 's middags plaats. Of ze doorgaan is afhankelijk van de weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de geluidsbelasting.

Dit wordt vanuit mobiele posten op Texel door het Bureau Geluidhinder van de luchtmacht in de gaten gehouden.

Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen.